Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-14/23

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-14/23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 22 listopada 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynku położonego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu).

Termin składania ofert/wniosków

30 listopada 2023 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 listopada 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-11-22 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2023-11-22 15:52