Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-02/24

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-02/24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 27 lutego 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

11 marca 2024 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 lutego 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-03-06 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2024-03-06 12:44