Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-10/23

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-10/23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 września 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach.

Termin składania ofert/wniosków

9 października 2023 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 września 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-10-04 00:00
Opis zmian: zmiana termin składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2023-10-04 16:27