Zamówienie: OSW.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: OSW.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 16 lutego 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
kontakt: (0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
email: sekretariat@sosw.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Termin składania ofert/wniosków

23 lutego 2024 do godz. 07:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 lutego 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-02-16 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Najder
Data i godzina publikacji: 2024-02-16 10:46