Zamówienie: ZSS105.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: ZSS105.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 lutego 2024
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
kontakt: 61 877-22-94: fax. 61 877-23-20
email: sekretariat@105.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2024 do godz. 13:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

14 lutego 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-02-14 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bogdan Kołodziej
Data i godzina publikacji: 2024-02-14 13:08