Zamówienie: SP6.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 16 lutego 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sekretariat@sp6.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu dowożenie dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu  oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu i dowożenie dzieci do Przedszkola nr 73 na osiedlu  Czecha 140 w Poznaniu  oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2024 do godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

16 lutego 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-02-16 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Wojtkowiak
Data i godzina publikacji: 2024-02-16 12:02