Zamówienie: ZP.240.55.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.240.55.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1

Termin składania ofert/wniosków

14 października 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 września 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-27 12:38 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)