Zamówienie: SP62.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP62.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
kontakt: 61 822-11-81
email: sp_62@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

15 czerwca 2021 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 maja 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-31
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Sylwia Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2021-05-31 14:52