Zamówienie: ZSS103.ZP/252-03/2022

Sygnatura zamówienia: ZSS103.ZP/252-03/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 5 września 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Rycerska 43 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

23 września 2022 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 września 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-09-12 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Ciećko
Data i godzina publikacji: 2022-09-12 14:12