Zamówienie: SP11.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP11.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 19 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań
kontakt: 61 823-04-31
email: szk11sekretariat@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Remont placu wejściowego z montażem plansz rekreacyjnych oraz wykonanie nawierzchni z kostki przy kuchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

6 maja 2021 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

19 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-19
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Bartecka
Data i godzina publikacji: 2021-04-19 12:58