Zamówienie: ZSZ6.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: ZSZ6.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela (XXX LO, Technikum Polig.-Administr.,BS I stopnia nr 7, Szkoła Polic. Nr 30 dla Dorosłych, XXX LO dla Dorosłych)
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
kontakt: 61 852-36-55, 61 852-43-78
email: sekretariat@lelewel.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, położonym przy Działyńskich 4/5 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

26 maja 2023 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-17 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Alicja Popielas
Data i godzina publikacji: 2023-05-17 14:21