Zamówienie: ZSZ1.ZP/252-02/2023

Sygnatura zamówienia: ZSZ1.ZP/252-02/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 22 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Technikum Nr 6 im.rotmistrza Witolda Pileckiego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im.rotmistrza Witolda Pileckiego)
ul. Św.Floriana 3, 60-536 Poznań
kontakt: tel/fax. 61 8411-128
email: sekretariat@zsz1.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Św. Floriana 3  w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2023 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-06-05 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Solarska-Matłoka
Data i godzina publikacji: 2023-06-05 09:03