Zamówienie: ZP/ 02 /2024

Sygnatura zamówienia: ZP/ 02 /2024
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 29 stycznia 2024
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego

Termin składania ofert/wniosków

1 marca 2024 do godz. 09:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

29 stycznia 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-01-29 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2024-01-29 10:31