Zamówienie: ZP/14/2021

Sygnatura zamówienia: ZP/14/2021
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 18 listopada 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm.

Termin składania ofert/wniosków

29 listopada 2021 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

18 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-18
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2021-11-18 11:45