Zamówienie: CTK.BA.2261.04.2020

Sygnatura zamówienia: CTK.BA.2261.04.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 listopada 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
kontakt: telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
email: centrum@trakt.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym

Termin składania ofert/wniosków

23 listopada 2020 do godz. 14:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 listopada 2020

Ogłoszenie

Inne informacje

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-20 14:32 - aktualizacja (Aktualizacja)