Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-05/21

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-05/21
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 listopada 2021
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług społecznych polegających na przygotowaniu, dostawie i przekazaniu do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5.

Termin składania ofert/wniosków

29 listopada 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-24
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2021-11-24 10:51