Zamówienie: ZSOnr33.231.02.2024

Sygnatura zamówienia: ZSOnr33.231.02.2024
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa nr 33, XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi)
ul. Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
kontakt: 61 866-47-34
email: sekretariat@33.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zagospodarowanie terenu na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu w ramach zadania "Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu"

Termin składania ofert/wniosków

23 lutego 2024 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 stycznia 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-01-31 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Hermann
Data i godzina publikacji: 2024-01-31 14:22