Zamówienie: DA.272.4.2024

Sygnatura zamówienia: DA.272.4.2024
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 26 lutego 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
kontakt: 61 647 77 01
email: sekretariat@posum.pl

Przedmiot zamówienia

"Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu dla Poradni Okulistycznej"

Termin składania ofert/wniosków

6 marca 2024 do godz. 09:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Jankowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-26 00:00
Opis zmian: Zamieszczenie informacji o przetargu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2024-02-28 10:49