Zamówienie: SP28.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: SP28.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 maja 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
kontakt: 61 842-82-54
email: sp28@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa wewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej - podłączenie sieci wewnętrznej do zewnętrznej kanalizacji z likwidacją szamb na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, położonej przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

24 maja 2024 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 maja 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-05-06 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Ryszczyńska,
Data i godzina publikacji: 2024-05-06 14:20