Zamówienie: SP51.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP51.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 października 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca
os. Lecha 37, 61-294 Poznań
kontakt: 61 877-77-91
email: szkola@spnr51.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont nawierzchni boiska sportowego Orlik położonego na terenie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Szwarca Nr 51 na osiedlu Lecha 37 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

28 października 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 października 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-10-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kamilla Pona
Data i godzina publikacji: 2021-10-14 09:52