Zamówienie: ZP/ 08 /2022

Sygnatura zamówienia: ZP/ 08 /2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 25 października 2022
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego.

Termin składania ofert/wniosków

29 listopada 2022 do godz. 13:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 października 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-11-20 00:00
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2022-11-20 09:55