Zamówienie: ZZM.ZP/252-23/2019P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-23/2019P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania  Parku Szelągowskiego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 września 2019 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 września 2019

Ogłoszenie

Metryczka

Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2019-09-10 12:56