Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP/03/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa nowej przyczepy niskopodwoziowej

27/04/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-04/2021P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - oświetlenie alejki północnej

27/04/2021

Symbol: ZLP 4-2021 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa samochodów dostawczych

30/04/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-06/2021P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego - zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcelińska-Ognik w Poznaniu.

30/04/2021

Symbol: P65.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji z uwzględnieniem ocieplenia budynku Przedszkola nr 65 "Wiolinek" położnego przy ul. Czechosłowackiej 29 w Poznaniu

30/04/2021

Symbol: SP77.231.1.2021 - przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane związane z remontem sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych i wymianą stolarki drzwiowej w budynku Szkoły

04/05/2021

Symbol: XXXVIIIDLO.ZP.1.2021TP - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń szkolnych i bufetu XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcąco im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego położonego przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu

06/05/2021

Symbol: SP11.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Remont placu wejściowego z montażem plansz rekreacyjnych oraz wykonanie nawierzchni z kostki przy kuchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu.

06/05/2021

Symbol: SAT.271-6/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego

zmiana dotyczy sygnatury postępowania z SAT.271-6/2020 na SAT.271-30/2020. Zmianie uległ również termin składania ofert z 14 stycznia 2020 godzina 9.00 na 22 stycznia 2021 godzina 9.00.

06/05/2021

Symbol: PDT-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona wraz z dowiązaniem budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

14/05/2021