Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSP10.231/3/2021 - przetarg nieograniczony na:

Częściowa termomodernizacja hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu

21/06/2021

Symbol: ZOU-XII.271.26.2021.MM - koncesja na:

System usług dla mieszkańców Poznania, w oparciu
o aplikację mobilną, stronę www oraz dedykowany nośnik uprawnień do Benefitów.

21/06/2021

Symbol: SP10.ZP/252-02/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 w Poznaniu

22/06/2021

Symbol: SP80.ZP/252-02/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. ul. Pogodnej 84 w Poznaniu.

24/06/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-10/2021P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Cmentarza Bohaterów Polskich na terenie Parku Cytadela

25/06/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-09/2021P - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu miododajnego z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka dawnego amfiteatru (Teatru Letniego) w rejonie ulic Na Stoku i Na Szańcach w Poznaniu

25/06/2021

Symbol: ZSZOS1.ZP/252-01/2021 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu.

29/06/2021

Symbol: ZZM.ZP/252-11/2021P - przetarg nieograniczony na:

Remont muru oporowego przy iglicy na Cytadeli

02/07/2021