Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP/19/2023 - tryb podstawowy na:

Remont Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB) polegający na naprawie suszarki

05/12/2023

Symbol: ZP/22/2023 - tryb podstawowy na:

Zakup i dostawa papierowych kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

08/12/2023

Symbol: ZSP.231.06.2023 - tryb podstawowy na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania i wydawania  3 posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola oraz przygotowania i wydawania śniadań i obiadów dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu.

12/12/2023

Symbol: SPS107.ZP/252-05/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

13/12/2023

Symbol: 2023/BZP 00133442/04/P - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

13/12/2023

Symbol: ZSS102.231.5.2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

13/12/2023

Symbol: SP48.ZP/252-03/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

14/12/2023

Symbol: PS164.ZP/252-03/2023 - tryb podstawowy na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu.

14/12/2023

Symbol: ZZM.ZP/252-22/2023P - tryb podstawowy na:

Modernizacja boiska do koszykówki na terenie sportowo rekreacyjnym przy ul. Krokusowej

15/12/2023