Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.38.2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczenia magazynowego w budynku Pływalni POSiR na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Chwiałka

30/10/2020

Symbol: CUW-SAZ.4440.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

remont boiska

Wykonanie remontu boiska do piłki ręcznej zlokalizowanego w Poznaniu  przy ul. Inowrocławska 19 w Poznaniu. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1)  roboty rozbiórkowe,

2)  roboty ziemne,

3)  wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy.

4)  wykonanie obrzeży betonowych.

02/11/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-16/2020P - przetarg nieograniczony na:

Sadzenie drzew parku im. A. Wodziczki w Poznaniu, w ramach zadania pn. Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki

03/11/2020

Symbol: ZP.240.34.2020 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie modernizacji Toru Regatowego Malta przy ul. Wiankowej w Poznaniu poprzez usunięcie namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta

03/11/2020

Symbol: ZP/05/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

03/11/2020

Symbol: ZP.240.39.2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury Systemu Kontroli Biletów na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu

05/11/2020

Symbol: ZP.240.36.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona osób i mienia POSiR w roku 2021

05/11/2020

Symbol: 1/GMA/2020 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - zaprojektuj i wybuduj

06/11/2020

Symbol: ZP/07/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4  w Poznaniu

13/11/2020