Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSS103.ZP/252-04/2021 - przetarg nieograniczony na:

Budowa miejsca zabaw - klasy zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Kanclerskiej 31-33 w Poznaniu.

24/09/2021