Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-13/2020P - przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja drzew w ramach zadania "Program ratowania starych cennych drzew"    na terenie Parku Cytadela oraz na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

22/09/2020

Symbol: SAT/271/6/2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

22/09/2020

Symbol: 1/GMA/2020 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - zaprojektuj i wybuduj

25/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.85.2020.LJ - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych dla Poznańskiego Centrum Świadczeń

29/09/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.13.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby  Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

01/10/2020

Symbol: ZTM.EZ.3310.10.2020 - przetarg nieograniczony na:

"Opracowanie szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy Dworca Autobusowego Rataje oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

28/10/2020