Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SP58.ZP/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

09/06/2020

Symbol: ZP.SP74/271-1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont sanitariatów i sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu.

09/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.39.2020.MD - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja (przebudowa) wraz z niezbędną infrastrukturą stawu retencyjnego Bielniki.

09/06/2020

Symbol: ZP.ZS2/271-1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska i sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 położonej przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu.

09/06/2020

Symbol: ZP.240.25.2020 - przetarg nieograniczony na:

Naprawa nawierzchni dachu na budynku dużego basenu "Chwiałka", ul. Spychalskiego 34, Poznań

10/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.37.2020.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia do pracowni OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu"

10/06/2020

Symbol: SP80/231.1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont Szkoły Podstawowej nr 80 w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnej, węzłów sanitarnych i docieplenia dachu.

15/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.41.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

15/06/2020

Symbol: SP62.ZP/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin i płytek na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

16/06/2020

Symbol: LOMM.ZP/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Remont dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Św. Marii Magdaleny przy ul. Garbary 24 w Poznaniu

16/06/2020

Symbol: SP77.231.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu przy ul. Dmowskiego 50.

Remont obejmuje montaż instalacji w salach lekcyjnych, innych dydaktycznych oraz pomieszczeniach administracyjnych i pomocniczych, korytarzach, toaletach, w następującym zakresie:

-      tablice rozdzielcze nn;

-      wewnętrzne linie zasilające;

-      instalacje oświetlenia podstawowego;

-      instalacje oświetlenia ewakuacyjnego;

-      instalacje gniazd wtyczkowych;

-      modernizacja wydzielonej dedykowanej instalacji zasilania urządzeń komputerowych;

-      system ochrony przeciwprzepięciowej

-      system ochrony przeciwpożarowej.

Zakres robót objętych zamówieniem (przedmiar obejmuje zakres do realizacji - zakres dokumentacji jest szerszy) obejmuję wymianę w budynku szkoły: rozdzielnic, oprzewodowania, osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych.

Oprawy oświetleniowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Zakres nie obejmuje:

-      instalacji niskoprądowych;

-      instalacji elektrycznych w następujących pomieszczeniach: sala gimnastyczna, kuchnia z przyległymi pomieszczeniami, stołówka, kotłownia - instalacje zostały wykonane wcześniej, przed planowanymi robotami objętymi zamówieniem.

16/06/2020

Symbol: ZP 1/2020 - przetarg nieograniczony na:

MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEJ AULI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR7 W POZNANIU

17/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.50.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Kredyty bankowe na rynku krajowym

18/06/2020

Symbol: XXVLO.ZP/251-01/20 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót remontowych w budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej przy ul. Widnej 1 w Poznaniu

18/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.38.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia do Pracowni Mechanika oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych.

19/06/2020

Symbol: 1/POSM2/2020 - przetarg nieograniczony na:

Wymiana naświetli oraz prace budowlane w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia w Poznaniu

20/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.47.2020.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

30/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.45.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa stanowisk z montażem do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

30/06/2020

Symbol: ZOU-XII.271.46.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania.

08/07/2020