Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.68.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 

10/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.59.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLS

10/08/2020

Symbol: ZP/03/2020 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 600 Mg

11/08/2020

Symbol: CUW-SAZ.4440.2.2020 - przetarg nieograniczony na:

remont tarasu zewnętrznego

Wykonanie remontu tarasu zewnętrznego żłobka Żurawinka filii Zespołu Żłobków nr 4, zlokalizowanego w Poznaniu  przy ul. Żurwinowej 5/7

12/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.71.2020.EK - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie w stałej sprawności systemów telekomunikacyjnych

13/08/2020

Symbol: ZP.240.31.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług rekreacyjnych i sportowych polegających na prowadzeniu zajęć w zakresie rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego na pływalniach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu oraz zajęć w zakresie nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu

14/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.75.2020.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa licencji oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual z roczną asystą techniczną (ATiK)

17/08/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-09/2020P - przetarg nieograniczony na:

Budowa skweru zieleni przy ul. Lwa w Poznaniu

18/08/2020

Symbol: ZP.SP28/271-3/2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu.

18/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.65.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w 6 częściach.

19/08/2020

Symbol: ZOU-XII.271.67.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Zakup energii elektrycznej.

04/09/2020

Symbol: ZOU-XII.271.69.2020.MM - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego.

07/09/2020