Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP/10/2022 - tryb podstawowy na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych 

09/12/2022

Symbol: ZSP4.2310.1.2022 - tryb podstawowy na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania i dostawy  3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 23 im. Krasnala Hałabały przy ul. Garbary 82 w Poznaniu oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

13/12/2022

Symbol: ZSO2.ZP/252-02/2022 - tryb podstawowy na:

Budowa bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle'a przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu

13/12/2022