Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.22.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu.

Adres strony internetowej na której udostępniona będzie dokumentacja postępowania: www.posir.poznan.pl

15/04/2020

Symbol: ZP.240.21.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługi sprzątania Pływalni Atlantis zlokalizowanej na os. Batorego 101 w Poznaniu

16/04/2020

Symbol: SP67.ZP.252.1.2020 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót remontowych terenie  Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

16/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.34.2020.MC - przetarg nieograniczony na:

Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka

17/04/2020

Symbol: MAP/02/2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniem

17/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.31.2020.MA - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

17/04/2020

Symbol: ZOU-XII.271.35.2020.LJ - przetarg nieograniczony na:

Usługa utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

Część I - ul. Nadolnik

Część II - ul. Majakowskiego/ Rysia

Część III - Osiedle Ogrody

Część IV - Osiedle Sołacz

20/04/2020

Symbol: ZP.2.2020 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja budynku nr A wraz z zagospodarowaniem części terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera położonego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu

23/04/2020

Symbol: ZP/01/2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont dachu wraz z dociepleniem budynku sali gimnastycznej oraz remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wymiana oświetlenie na energooszczędne Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 352/360 w Poznaniu

24/04/2020

Symbol: ZP.ZSS/271-1/2020 - przetarg nieograniczony na:

Remont dachu i termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu.

28/04/2020

Symbol: ZZM.ZP/252-03/2020P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.

30/04/2020