Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: XXXVIILO.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont korytarzy, klatek schodowych i sal lekcyjnych w budynku XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

28/05/2024

Symbol: 1/POSM1/2024 - negocjacje z ogłoszeniem na:

Przedmiotem dostawy jest;

  -  Saksofon altowy, zgodnie ze specyfikacją będącą zał. nr 1 do zapytania - 1 szt.                                     

29/05/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-17/2024P - tryb podstawowy na:

Pielęgnacja zieleni w parku Rataje

29/05/2024

Symbol: ZZM.ZP/252-18/2024P - tryb podstawowy na:

Utrzymanie boisk piłkarskich wraz z przylegającą skarpą, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Głuszyna

29/05/2024

Symbol: SP66.ZP/252-03/2024 - tryb podstawowy na:

Wymiana ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, położonym na os. Przyjaźni 127 w Poznaniu

29/05/2024

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: ocds-148610-a8207e54-11d6-11ef-a7f7-6221b72ad4fc - tryb podstawowy.

29/05/2024

Symbol: LOII.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Wymiana naświetli piwnicznych, instalacji odwodnienia oraz wykonanie nowej opaski wokół budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej przy ul. Matejki 8/10 w Poznaniu

29/05/2024

Symbol: SP6.ZP/252-02/2024 - tryb podstawowy na:

Wymiana stolarki drzwiowej część nr 1 i remont korytarzy  - część nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu

29/05/2024

Symbol: ZSBD.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych przy ul. Raszyńskiej 48 w Poznaniu.

03/06/2024

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: 02/2024 - tryb podstawowy.

03/06/2024

Symbol: SP55.ZP/252-01/2024 - tryb podstawowy na:

Remont połaci dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina przy ul. Szpaków 1 w Poznaniu

06/06/2024