Zamówienie: SP84.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: SP84.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 29 kwietnia 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
kontakt: 61 832-14-24
email: szkpd84@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Remont boiska sportowego z nawierzchnią z sztucznej trawy na terenie filii Szkoły Podstawowej Nr 84 przy ul. Łozowej 53/55 w Poznaniu - część nr 1.

Remont boisk z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 84 przy ul. Św. Szczepana 3 w Poznaniu - część nr 2.

Termin składania ofert/wniosków

16 maja 2024 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

29 kwietnia 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-04-29 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dominika Wiśniewska
Data i godzina publikacji: 2024-04-29 15:00