Zamówienie: SP23.ZP/252-01/2024

Sygnatura zamówienia: SP23.ZP/252-01/2024
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 kwietnia 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
ul. Norwida 21, 60-867 Poznań
kontakt: 61 847-45-93
email: sekretariat@sp23.com.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja terenów sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 im gen. Józefa Bema położonego przy ul. Norwida 21 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

16 maja 2024 do godz. 11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 kwietnia 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-04-30 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Przybecka
Data i godzina publikacji: 2024-04-30 13:57