Zamówienie: SP6.ZP/252-03/2024

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-03/2024
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 28 maja 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sekretariat@sp6.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont szatni, sali gimnastycznej i korytarza w segmencie sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2024 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 maja 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-05-28 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Wojtkowiak
Data i godzina publikacji: 2024-05-28 13:44