Zamówienie: POSM2.26-1/24

Sygnatura zamówienia: POSM2.26-1/24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 28 maja 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań
kontakt: tel: 61 877 45 26
email: sekretariat@posm2.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, położnym przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

14 czerwca 2024 do godz. 08:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 maja 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-05-28 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Kurasz-Kopiec
Data i godzina publikacji: 2024-05-28 18:07