Zamówienie: ZSS103.ZP/252-02/2024

Sygnatura zamówienia: ZSS103.ZP/252-02/2024
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 3 czerwca 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2024 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 czerwca 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-06-03 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Ciećko
Data i godzina publikacji: 2024-06-03 13:09