Zamówienie: ZZM.ZP/252-23/2024P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-23/2024P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 czerwca 2024
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rewaloryzacja parku Tysiąclecia w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

19 lipca 2024 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 czerwca 2024

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-07-13 00:00
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2024-07-13 10:13