Zarządzenie nr 1002/2019/P

w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-30 08:20:42.0