Zarządzenie nr 139/2020/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-02-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-02-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-30 08:20:42.0