Zarządzenie nr 12/2002

W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-03-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-03-25

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-19 08:19:12.0