Zarządzenie nr 127/2010/P

zmieniające zarządzenie Nr 214/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia dla "Obszaru Staromiejskiego" w Poznaniu zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych oraz wolno stojących reklam i innych tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2010-03-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2010-03-30

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-12 08:22:44.0