Zarządzenie nr 229/2019/P

w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-03-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-03-08

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0