Zarządzenie nr 17/2023/K

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2023-03-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-03-24

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-18 08:23:50.0