Zarządzenie nr 173/2018/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-08

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:11.0