Zarządzenie nr 225/2020/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-03-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-03-23

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

2804

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2020-03-23

Kategoria zarządzenia

  • Gospodarka komunalna
  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-14 16:17:42.0