Zarządzenie nr 96/2023/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2023-02-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-02-28

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

1764

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2023-02-13

Kategoria zarządzenia

  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-05-26 16:14:38.0