Zarządzenie nr 227/2019/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-03-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-03-08

Kategoria zarządzenia

  • Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-06-05 16:12:21.0