Zarządzenie nr 257/2018/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej i Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-05

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-24 16:22:21.0