Zarządzenie nr 27/2019/K

uchylające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury opracowywania ofert inwestycyjnych Miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-16

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Obsługi Inwestorów

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Obsługi Inwestorów

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-02 08:23:26.0