Zarządzenie nr 28/2021/K

zmieniające zarządzenie w sprawie polityki zarządzania długiem Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-07

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:14:59.0