Zarządzenie nr 405/2021/P

w sprawie zapewnienia funkcjonowania i organizacji Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-05

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0