Zarządzenie nr 421/2021/P

w sprawie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0