Zarządzenie nr 455/2021/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zmiany w organizacji ruchu na ulicach Engeströma, Bednarskej oraz Grodziskiej (na odcinku od ul. Engeströma do ul. Szamarzewskiego) w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-28

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0