Zarządzenie nr 481/2019/P

w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-03

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

dyrektorzy biur i wydziałów UMP#Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:11.0