Zarządzenie nr 546/2022/P

w sprawie powołania pani Renaty Stolarskiej na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-06

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres zamieszkania i kwoty wynagrodzenia

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0