Zarządzenie nr 557/2020/P

w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-07-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-07-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-24 16:16:01.0