Zarządzenie nr 604/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z modernizacją budynku szkoły w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0